Wartsztaty, w których używane jest to samo urządzenie do wodorowania silnika